Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområden är främst ekonomiskt bistånd, stöd och råd till individer och familjer samt vårdinsatser för ungdomar och/eller missbrukare.

På Karlskrona kommuns hemsida hittar du uppdaterade listor på alla förtroendevalda i alla nämnder och styrelser.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-16 10:54