Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att de val som hålls fungerar som de ska. Det handlar både om verksamheten på själva valdagen liksom den förtida röstningen samt arbete för att stimulera ett höght valdeltagande.

På Karlskrona kommuns hemsida hittar du uppdaterade listor på alla förtroendevalda i alla nämnder och styrelser.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-16 10:25