KAK Historia

KÄVLINGE Arbetarekommun 1899-1991

Vår historia framtagen från cirkeln Gräv där Du står!


Sammanställt och kompletterat av Allan Särbring (Kursiverat inom parentes är Allans egna kommentarer)

Så här började det:

1898 november:
träffades några skoarbetare bl.a. Hultén, J. Svensson och M. G. Lindvall där de diskuterade om eventuellt bildande av en arbetareförening, man kom överens om att kontakta fackföreningarna.
Första protokollsboken 1899-1907: fört vid gemensamt möte med fackföreningarna i Keflinge den 27 mars 1899.

Protokoll fört samma dag.
O. S. Hultén hälsade välkommen, föredrog förslag till stadgar för en blivande samorganisation som godkändes. Samorganisationen fick namnet Keflinge arbetarekommun.
Till styrelse valdes: ordf. J. Svensson, sekreterare N. Stäven och kassör S. Landén. Dessutom beslöts att de särskilda föreningarna skulle vardera välja 2 representanter att ingå i styrelsen.

 

Mötet därpå den 9 april 1899:
Fackföreningarnas val av ledamöter föredrogs: Skoarbetarna: O. S. Hultén och M. G. Lindvall. Cementgjuteriarbetarna: J. Bengtsson och J. Persson. Läderarbetarna: C. Winberg och
E. Wiberg. Träarbetarna: S. Svensson och P. Nilsson. Grofarbetarna: M. Sjöström. Yllefabriksarbetarna: J. Lantz och J. Mårtensson. Vid samma möte beslutades att resa till Landskrona den 1:maj med fanor och musik.


19 april, 1899:
Vid detta möte utsågs 3 personer att underhandla med de s.k. liberalerna i Keflinge och Eslöf för att vid kommande riksdagsmannaval lyckas få en mera frisinnad ledamot invald än den nuvarande. Det framgår ej av protokollet vem den ”nuvarande är”.


23 maj, 1899:
Bl.a. beslutades att tillskriva Witgarveriet och Keflinge läder och Skofabriken om högre löner till grovarbetarna, nämligen 15 kronor i veckan samt 25 % förhöjning vid övertidsarbete.


30 maj, 1899:
Vid detta möte uppstod en livlig diskussion om fördelarna att ha en konsumtionsförening som utmynnade i med en uppmaning att ingå i en förening. Vid samma möte diskuterades Folkets Hus frågan. Hultén upplyste att a-kommunstyrelsen underhandlat om inköp av två tomter.
En interimsstyrelse på 10 personer valdes.

 

11 juni, 1899:
Vid detta möte togs Folkets Hus frågan upp igen av ordf. Hultèn, sekreteraren S. Lardin samt kassör G. A. Johansson. Aktiebolag kunde inte bildas utan att minst 5000 kronor kunde anskaffas. Det fick bli ett kooperativt bolag. Det uppmanades att omgående inbetala pengarna så tomten kan inköpas.


31 oktober, 1899:
På grund av avflyttningar och dåligt intresse från styrelseledamöter, utsågs ny styrelse, valda blev som ordf. M. G. Lindvall, sekr. A. N. Ahlèn. Vid samma möte beslutades att anordna en julbasar och eventuellt överskott skall gå till Folkets Hus fonden.


5 november, 1899:
Anhöll grovarbetare fackföreningen att arbetarekommunen skulle stödja arbetarna vid sockerfabriken i deras löneförhandlingar. Vid konflikt uttaxera 25 öre per vecka och medlem.
Vid samma möte diskuterades angående att kassören försnillat ur kassan, beslutades att kassören skulle avbetala 5 kronor i veckan, skuld 61,97.

12 november, 1899:
Vid detta möte blev J. Lantz vald till v. ordförande och Carl Landell som korr. sekreterare.


4 december, 1899:
Det framkom att även Hultén som är expeditör för Tidningen Arbetet försnillat pengar.


31 december, 1899:
O. H Berggren blev vald som expeditör efter Hultén som försnillat mer.
Vid samma möte beslutades om fackeltåg nyårsafton, samling vid godtemplaresalen kvart i 12 e.m., till fanbärare utsågs 8 stycken.

 

Detta är naturligtvis bara ett utdrag och slutar inte här.

Här hittar du hela vår historia om Kävlinge Arbetarekommun >>

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-21 18:50