Kerstin Nilsson, riksdagsledamot från Kävlinge.

Kerstin Nilsson, blev vid 2010 års val,
Kävlinge Socialdemokratiska Arbetarekommuns första riksdagsledamot sedan Arbetarekommunen bildades.