S-Kvinnor

Styelsens Sammansättning

Position Namn FB Telefonnummer
Ordförande Birgitta Dahlen Mårtensson

Vice Ordförande Sonja Persson

Sekreterare Karin Andersson

Ledarmot Gunvor Lind


Ledarmot Anna Landin


Ersättare Malin Espersson

Ersättare Maria Frick