Kävlinge Tvärfackliga S förening "Solidaritet"

Styelsens Sammansättning

Position Namn FB Telefonnummer
Ordförande Jimmie Runesson    070-9745496
Vice Ordförande Ulf Persson
 
Sekreterare Gunilla Tornqvist
0705-731524
Kassör Anne-lis Paulsson
046-73 58 50
Ledamot Lars-Erik Jönsson
Ersättare Daniel Barteg
046-73 20 13
Ersättare Christel Algback