Artikel i Kävlinge Nya

Orginalartikel i Kävlinge nya

 

KÄVLINGE/LÖDDEKÖPINGE. Catrin Tufvesson har valts till ny gruppledare för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen efter Roland Palmqvist. Målet är att vinna höstens val.

Efter att ha lämnat sina förtroendeuppdrag 2010, däribland som ledamot i kommunfullmäktige och dåvarande kulturnämnden, ger sig Catrin Tufvesson in i politiken på nytt. Om Socialdemokraterna vinner valet kan hon titulera sig kommunalråd. Vid en förlust blir hon oppositionsråd.
– Men det är klart att jag går in i valrörelsen för att vinna, säger Catrin Tufvesson.

Oavsett resultatet kommer den politiske tungviktaren Roland Palmqvist att ta ett steg tillbaka och lämna kommunstyrelsen. Beroende på valutgången blir han i stället antingen vice ordförande eller ordförande i kommunfullmäktige.
– Jag har varit politiker i 26 år. Min fru har alltid backat upp mig, trots att jag varit borta mycket. Nu tycker jag det är dags att spendera mer tid med henne, säger Roland Palmqvist och fortsätter.

– Någon gång ska en föryngring också ske och Catrin är helt rätt person för posten. Hon är skärpt, kompetent och trevlig.

Catrin Tufvesson känner sig trygg med att Roland Palmqvist inte lämnar poltiken helt.
– Roland har lång erfarenhet och ett gott rykte, även utanför kommunen och bland andra partier. Vi kommer att ta oss genom valrörelsen tillsammans, vilket känns mycket bra.

Catrin Tufvesson arbetar som nationell samordnare för tillgänglighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Därför är det kanske inte helt överraskande skolfrågorna som ligger henne varmast om hjärtat.
– Kävlinges skola har förbättrats, men jag tror att vi kan bli ännu bättre på flera områden. Jag ser gärna mindre grupper i både för- och grundskolan samt fler specialpedagoger för att bättre kunna möta elever i behov av särskilt stöd.

Hon vill även arbeta mer med att dra nytta av närheten till Lund och Lomma.
– Kävlinge kommun har en stor potential att stärka sin attraktivitet och locka nya invånare. Men det kräver att vi planerar för ett mer varierat utbud av boendeformer. Här måste vi naturligtvis ta hänsyn till naturintressen, den goda åkermarken och inte minst de som redan bor här.

Hur ser du på privatiseringar av kommunal verksamhet?
– Jag tycker att så många verksamheter som möjligt ska bevaras i kommunal regi. Det är nyttigt med konkurrens, vilket även gäller den offentliga sektorn. Vi borde vara en god arbetsgivare även i fortsättningen, och förutsättningarna för det blir sämre om vi knoppar av för mycket.

S och M styr tillsammans i flera kommuner. Kan det bli aktuellt i Kävlinge?
– Jag kan inte ge något besked där förrän frågan har diskuterats i partiet. Men generellt är det ingen omöjlighet under förutsättning att vi inte gör avkall på våra grundvärden. Överlag har samarbetet ökat över blockgränserna i vissa sakfrågor, inte minst på kommunal nivå. Här finns med andra ord möjligheter för samverkan utan att det blir ett regelrätt samstyre.

Blir det aktuellt med en skattehöjning om S vinner?
– Vi kan finansiera det mesta utifrån befintlig budget. Däremot kan det bli aktuellt med en omfördelning av medlen, vilket givetvis kräver svåra men nödvändiga prioriteringar.

S har förlorat två val i rad. Känns det som en uppförsbacke försöka ta tillbaka makten?
– Jag ser det snarare som en utmaning än uppförsbacke. Vårt parti är stabilt och har en tydlig ideologi, vilket gör att vi står starka inför valet.