Artikel i skånskan om skattehöjning

Orginalartikel i skånskan

 

 Efter mer än 20 år får Socialdemokraterna ett nytt namn på kommunalrådsposten. 
Veteranen Roland Palmqvist ersätts efter valet av Catrin Tufvesson, som efter fyra års frånvaro gör comeback i fullmäktige och samtidigt blir partiets toppnamn och ansikte utåt.

– Jag har haft kontakt med politiken under tiden, och varit ersättare i kommunstyrelsen. 
Att Catrin Tufvesson trots frånvaron hamnade högst på listan tror hon beror på att förtroendet från partiet är stort och att hon har tidigare erfarenhet. Hon har bland annat suttit i bildningsnämnden och fullmäktige tidigare.
Dessutom var Catrin Tufvesson tillfrågad om att ta över redan inför förra valet, och även för två år sedan. Då omöjliggjorde ett stort projekt inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, där hon är nationell samordnare, uppdraget. 
– Nu är jag färdig och tillgänglig. 

I projektet har Catrin Tufvesson i egenskap av forskare varit med om att ta fram material till förskolor och skolor för att göra dem mer tillgängliga, både lokal- och innehållsmässigt. 
Det är därför ingen överraskning att Catrin Tufvesson framhåller skolan som valets viktigaste fråga, men också äldreomsorgen. 
– Vi vill höja skatten med 50 öre. Det är riktade pengar som ska gå till 70 tjänster; 20 till förskolan, 10 till högstadiet, 10 till F-6 och resten inom äldreomsorgen. Det innebär att det kan bli en tjänst till per avdelning och vi kan få bort de delade turerna. 

I skolan ska personaltillskottet främst användas till att använda speciallärare och specialpedagoger. 
– Men vi vill inte gå in och styra verksamheten. 
20 nya tjänster till förskolan är, säger Catrin Tufvesson, utöver det som en eventuell S-ledd regering vill skjuta till för att minska barngrupperna. 
Socialdemokraternavar med och beslutade om att all städning i kommunal verksamhet skulle läggas ut på entreprenad. Sedan dess har de varit emot alla privatiseringar som genomförts. Dessa vill partiet nu återföra till kommunal regi. 

– När kontrakten går ut får vi omvärdera och se hur det skulle bli om kommunen tar tillbaka det.
Det handlar i nuläget om ett LSS-boende som är under uppförande och om parkförvaltningen. 
Socialdemokraternahar under hela processen stöttat den vision för Kävlinge som togs fram för några år sedan och som bland annat pekade ut Barsebäcksudden som en framtida plats för en helt ny stadsdel med tretusen nya invånare. 

Nyligen svängde partiet. Nu förordar det att marken i stället används för forskning kring energi när kärnkraftverket rivits. 
– Man får ju inte längre bygga nya samhällen vid kusten. Länsstyrelsen har sagt nej till den fördjupade översiktsplanen för kustzonen. Det får vi ta till oss, säger Catrin Tufvesson.
I stället vill partiet förtäta Kävlinge och Furulund. 
Däremot är S negativt inställd till att Folkets hus i Löddeköpinge rivs. 

– Klart vi vill ha kvar vår själ och vårt hjärta. Det är ett levande hus som varit kopplat till arbetarrörelsen. Vi vill också att de bostäder som ska byggas i parken blir lägre än planerat. 
Catrin Tufvesson lyfter fram förebyggande brottslighet och droganvändning som en viktig fråga. 
– Vi vill ha en fältsekreterare som arbetar förebyggande med ungdomar, föräldrar, polis och skola.