2012-11-26 Medlemsmötet

Inbjuder till medlemsmöte

Måndagen den 26 november 2012, kl 19:00 – ca 21:00

Vi träffas i vår egen lokal på Gästgivarvägen 1 B (vid Särsta torg)

Program

Rapporter

Landstingsgruppen
Oppositionsrådet, Claes Litsner

FIKA

”Ett program för förändring”
remissförslag till nytt partiprogram (antas av kongressen 2013)

Visionsarbetet Knivsta 2025

Principdiskussion angående stadsbilden i Knivsta

Övriga frågor?

Nästa möte 12 december; luciakaffe

Varmt välkommen!

Styrelsen

www.socialdemokraterna.se/knivsta