Oppositionsråd i Knivsta

  

 

Namn: Claes Litsner
Födelseår: 1950
Sysselsättning: Chefkonsulent
Kort om mig: Jag har arbetat med trafiksäkerhet sedan 1971, nu senast på NTF Uppsala län. Jag är gift, har 3 barn och 4 barnbarn. Jag är politi(s)kt aktiv i Knivsta sedan 1980. Senaste mandatperioden har jag bl.a varit ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, lednings-grupper för framtagande av fördjupad översiktsplan och energistrategi för Knivsta. På min fritid vistas jag gärna i sommarhuset i Nothamn på Väddö i Roslagen.
Hjärtefrågor: Mer personal i vård, omsorg och skola. Gång- och cykelväg runt Valloxen. Förbättrat gatuunderhåll och effektivare snöröjning. Fler cykelvägar. Ökat samarbete kommun – landsting. Fler tågstopp. Mer utbyggd kollektivtrafik. Fler jobb, rätt att vara sjuk med ersättning och fungerande a-kassa
Uppdrag: Gruppledare (S), oppositionråd, 2:a v ordf, kommunstyrelsen, KS arbetsutskott, KS planutskott, KS energigrupp och KS tekniskt utskott. Vice ordförande i kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Ledamot i styrguppen -Nytt kommunhus. Ersättare i Regionfullmäktige, Brandkåren Attunda och Sparbanksstiftelsen.

Kontakta Claes

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-05 20:55