Kommunstyrelsen

 

Ord.ledamöter:  Claes Litsner (S), Ninel Jansson (S)

Ersättare:  Anders Grönvall (S)

Beslut vid Fullmäktigesammanträde 9 dec 2010

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-22 18:04