Utbildningsnämnden

 

Ord.ledamot: Kristofer Olofsson (S)

Ersättare: Fredrik Björner (S)

Beslut vid Fullmäktigesammanträde 9 dec 2010

Rev. vid medlemsmötet 28 sept 2011

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-22 18:04