DK 2013

Kamrater, kongressdeltagare!

Om 17 månader är det val till ett regionfullmäktige här i Västernorrland, ett fullmäktige som kommer att ha ett regionalt utvecklingsansvar. Vad betyder det? Vilka är de regionpolitiska utmaningarna?

Några exempel:

Infrastruktur/kommunikation

- att skapa samsyn kring prioriteringar när det gäller flygplatser och järnväg

Närings- och tillväxtpolitik

- att samla länet kring satsningar på forskning, innovation och nya näringar

Landsbygds- och gleshetspolitik

- att anta länets utmaning: den attraktiva glesheten, stad & land Regionens kultur, kulturarv och turism

- att forma och vårda bilden av Västernorrland - för oss själva och våra gäster Och de internationella kontakterna

- att som legitim företrädare för regionen effektivisera vår påverkan av EU

För att klara detta behöver vi ett nytt regionalpolitiskt ledarskap som stärker förtroendet mellan våra kommuner!

Men...

- vilka kamrater ska vi nominera till detta fullmäktige? - redan till hösten!!

- vilken regionpolitik ska dom driva?

Om vi inte har svaret nu, så är det hög tid att vi påbörjar arbetet

Den nya distriktsstyrelsen bör därför utse ett regionalpolitiskt utskott, gärna med ledamöter som kan tänka sig att företräda regionen, alltså inte nödvändigtvis ordinarie ledamöter med ett kommunalt mandat.

Utskottets första uppdrag bör bli att formulera ett regionalpolitiskt program och sedan, att kommunicera detta program så att blivande kandidater till regionfullmäktige inser uppdragets nya karaktär. För detta är nytt för oss! Nästa mandatperiod kommer regionfullmäktige att ha det regionala utvecklingsansvaret och därmed ansvaret för RUS och de regionala utvecklingsmedlen.

Kamrater!

Agendan på fullmäktigesammanträdena kommer att förändras och vårt parti måste vara beredd.

Detta bör bli distriktsstyrelsens primära uppgift - att förbereda vårt parti för det nya ansvaret!

Detta bör bli den här kongressens signal till vår distriktsstyrelse!

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-15 19:21