Styrelsen

Ordförande:

Thomas Näsholm

Vice Ordförande:

Malin Svanholm

Kassör:

Tommy Swärdh

 

Ordinarie Ledamöter                                             Ersättare

Marianne Persson                                                   Susanne Wiklund

Eva Lygdman                                                        Kjell Abrahamsson

Grels Johansson                                                     Eleonora Asplund 

Veronica Berglund                                                   Siv Sachs

Robert Larsson                                                       Mikael Henriksson

Kristina Löfroth                                                       Göran Molin

Carl-Gunnar Krooks                                                 Christina Nordlund

Martin Böhlenius

 

Arbetarekommunens valberedning

Ordförande:

Rolf Eriksson

Ordinarie ledamöter:

Kurt Larsson, Kerstin Frånlund, Christer Nilsson, Jenny Westerlund

Vid allmänna val:

ordf. Thomas Näsholm samt Malin Svanholm

Suppleanter:

Anne-Marie Sohlén, Ulla-Karin Hellström Sahlén, Sven-Erik Sandström, Veronica Litström, Ronnie Westin

Arbetarekommunens Utskott/Ordföranden

Kyrkopolitiskt utskott:

Per-Erik Larsson

Studie- och utvecklingsutskott:

Veronica Berglund

Fackligt- politiskt utskott:

Martin Böhlénius

Internationellt utskott:

Rolf Eriksson

Utskott för framtidsfrågor:

Thomas Näsholm (sammankallande)

Adjungerande:

Jan Sahlèn,Gudrun Sjödin, Eva Sonidsson.