Jobben - vår främsta prioritering.

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att gå sönder. Skolresultaten faller. Regeringen lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Nu ser de inte längre vad som händer i vårt land.

Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på mycket höga nivåer - högre än i jämförbara länder.

  • Antalet långtidsarbetslösa är 70 000. Det är tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog över makten.
  • Matchningen på svensk arbetsmarknad har försämrats kraftigt. Många anställningar efterfrågas, men rätt kompetens saknas för de jobben.
  • Vi har 35 000 unga som varit arbetslösa mer än sex månader i Sverige. I grunden handlar det om något så enkelt som ungas rätt till en bra start i livet. Rätten till ett jobb. Rätten till ett liv- att alla unga ska få ett jobb att gå till

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför är fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare liv. Sverige behöver en ny riktning.

Därför har Socialdemokraterna satt ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Då måste fler jobb skapas. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Så kan vi bäst ta oss an framtidsutmaningarna, som att minska klimatförändringarna och säkra tillväxten i en global konkurrens. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över. Vår prioritering är tydlig: Jobben är viktigast.

Det kräver framtidsinriktade investeringar i jobb och utbildning så att företag kan växa och anställa. Det är viktigare än fler skattesänkningar

Bjarne Olsson
Socialdemokrat