Socialdemokraternas satsningar i kommunen 2017

Socialdemokraternas satsningar i kommunen 2017

  • Stadsparken Svinvallen
  • Ny förskola
  • Ökat föreningsbidrag
  • Förstärkt elevhälsa – färre elever per sköterska
  • Ökad bemanning inom äldrevården
  • Delade turer tas bort
  • Förbättrat gatuunderhåll
  • Särskild satsning på jämställdhet

 

Socialdemokratisk politik gör skillnad!