Nu har vi vunnit valet!

Kommunvalet i Kristinehamn innebär att 


Socialdemokratena får 16 mandat


Vänsterpartiet får 3 mandat


Miljöpartiet får 2 mandat.

 

Med detta resultat får dessa tre partier 21 av de 41 mandaten i Kommunfullmäktige och kan fortsätta att styra kommunen.
Förhandlingar pågår nu för att komma överens om vilka frågor vi kan samrbeta om och fördelning av platser i styrelser och nämnder. 

Resultat:

Kommun

Riksdagen

Landstinget