Vi har inte sagt Nej till NÄVA!

Socialdemokraterna i Landstingsfullmäktige sade inte nej till NÄVA eller Mellanvårdsplatser i Kristinehamn vid mötet den 29 april. Socialdemokraterna krävde att ärende skulle gå åter för att utreda ett antal oklara frågor.
Den sittande majoriteten beslutade ändå att fortsätta införandet trots att den av dom beställda utredningen ej var klar utan det fanns endast en delutredning.

PRESSMEDDELANDE

För ytterligare information:
Mats Sandström
politisk sekreterare
Socialdemokraterna
070-248 48 52 

Vi har inte sagt nej!

 

Vi har förstått att det i Kristinehamn sprids ett budskap om att socialdemokraterna säger nej till Näva eller mellanvård i Kristinehamn.

Detta är helt fel!

Vi vill att landstingets utredning ska slutföras innan förslag till beslut formuleras. Vi är fortfarande förvånade över att landstingets majoritet tog ett beslut utan att självklara frågor som t.ex. finansiering eller bemanning klargjorts. Ännu mer förvånande är att inte övriga kommuners synpunkter inhämtades före beslutet, vilket ärendets rubrik handlade om.
Istället valde majoriteten att själva skriva fram beslutsformuleringar som inte beretts enligt vanlig praxis.

Vårt ställningstagande kan utläsas av offentligt protokoll från landstingsfullmäktige den 29 april 2014, därför vi yrkade återremiss med ett antal frågor som vi ville ha besvarade.

 

Ulric Andersson                   Bjarne Olsson
Oppositionsråd                    Kommunalråd
Landstinget i Värmland        Kristinehamns kommun