Vår organisation

Socialdemokraterna i Kristinehamn är ca 270 medlemmar.
De är organiserade i tre S-föreningar samt i en fri grupp "Direktanslutna"

Högsta beslutande organ är medlemsmötet. 10-11 medlemsmöten genomförs varje år.

Just nu pågår ett arbete för att förnya och utveckla verksamheten så fler blir delaktiga.
I en första etapp kommer studieverksamheten att utökas.