Styrelsen

Styrelsen Kungälvs arbetarekommun 2016


Ordförande:

Maria Steen

Maria.steen@kungalv.se

 

Kassör:

Mikael Hedström

Mikael.hedstrom@kungalv.se

 

Ordinarie Ledamöter:

Billy Kaldemark, Vice ordförande, medlemsregisteransvarig, Lokalansvarig.

Billy.kaldemark@kungalv.se

 

Susanne Jönsson, Sekreterare, Studieorganisatör

Lappland67@hotmail.com

 

Assar Wixe, Medlemsansvarig

Assarw@me.com

 

Fredrik Gullbrantz, Facklig-politisk ledare

Fredrik.gullbrantz@gmail.com

 

Nalle Johansson, IT, Hemsida och Sociala medier

nalle@forsvarsmakten.eu

 

Ersättare:

Mohamed Hama Ali, Kampanjledare

Mohamedhamaali@gmail.com

 

Yvonne Byberg, Inköpsansvarig

Yvonne.byberg@kungalv.se

 

Emmy Hansson

emmy.hansson@hotmail.se


Ingela Rossi

Ingela.rossi@kungalv.se

 

Fredrik Schandorff, Nyckelansvarig, Bokningsansvarig för lokalen.

Fredrik.schandorff@kungalv.se

 

Monica Hogstam

Monica@hogstam.se

 

Liban Wehlie

Liban.wehlie@kungalv.se


Adjungerade
Miguel Odner, Kommunstyrelsens ordförande
 
Pia Gillerstedt, 1:a vice ordförande kommunfullmäktige