Fullmäktigegruppsmöte med Centern

Socialdemokraterna o Centerns fullmäktigegrupper möttes på söndagen och diskuterade förutsättningarna för 2011 års budget