Kommunfullmäktigemöte

Kommunfullmäktigemöte i Centrumgården kl 18.30