S2-utbildning nya medlemmar.

Denna helg är det S2 utbildning för medlemmar i Västmanland- andra steget i medlemsutbildningenS2-utb

Här får medlemmarna fördjupa sina kunskaper och sitt engagemang i Socialdemokraterna. Målsättningen är att medlemmen efter genomgången kurs skall få flera verktyg för att aktivare kunna deltaga i partiarbetet samt få inflytande över politiska innehåll. En större förståelse för kopplingen mellan ideologi och dagspolitik görs tydlig. En central och stor del i kursen är att prova sina egna politiska argument och diskutera politik.
Kurspass:
Ideologi – igår och idag.
Hur kan Moderaterna kalla sig för " det nya arbetare
partiet" och var står egentligen Sverige demokraterna politiskt?

Det jag brinner för och partiet.
Alla medlemmar går med i socialdemokraterna av någon anledning. Det kan vara en specifik fråga eller en speciell händelse som gjort att personen tog steget in i partiet. Under detta kurspass är det enskilda kursdeltagarens hjärtefråga och brinnande engagemang som står i centrum.

Verktygslådan
Stärker kunskap om intern påverkan i partiet och arbetarrörelsen
så att få medlemmen fråga får genomslagskraft i partiet?

Argumentation Under detta kurspass får medlemmen träna praktiskt på att argumentera för en ståndpunkt.

Opinionsbildning och kommunikation Under detta pass är det fokus på hur man kan få genomslagskraft för sin fråga utanför partiet

S1 an * och S2 går igen under våren 2013
Missa inte att stärka oss inifrån till 2014

S1 S2 ( när du gått S1:an )
19 jan 19-20 jan
26 mars 25-26 maj
25 maj

*S1 – första steget i medlemsutbildningen
Kursens målsättning är att Du som medlem skall ges grundläggande kunskaper om Socialdemokraternas politik, ideologi och organisation. Kursen är uppbyggd av olika kurspass som tillsammans ger dig som medlem inspiration och en bra grund för ett fortsatt engagemang i sin kommun
Kurspass:
Socialdemokraterna som organisation Vad innebär det att vara medlem i en idéburen organisation och hur kan du påverka inom partiet .

Ideologi och arbetarrörelsens historia - kurspasset ger en historia överblick av socialdemokraterna och övriga arbetarrörelsens ideologi och historia.

Mötes teknik – Kurspasset ger grundläggande kunskaper om hur ett möte går till, ex styrelsemöte eller fullmäktigesammanträde, bör gå till och vilka verktyg som finns till hands för samtliga ledamöter

Från Kungsör deltar

RL

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-25 18:23