Uttalande angående förtroende för partiordförande 20/1

 
Socialdemokraterna befinner sig i en historiskt djup och allvarlig kris. Vi har alla ett ansvar för partiet och dess utveckling men det största ansvaret att leda partiet ur krisen ligger på partiordförande.

I diskussioner med länets arbetarekommuner framkommer det tydligt att bland våra medlemmar, våra främsta kommun- och landstingsföreträdare, förtroendevalda och väljare finns inte längre någon tilltro till Håkan Juholts möjligheter att vända utvecklingen.

Skälen till detta är många och beror inte på någon enskild händelse. Snarare är det ett längre förlopp där såväl kommunikativa misslyckanden som en oförmåga att leda partiets inre processer successivt urholkat förtroendet.

Vi upplever att väljarnas och många partimedlemmars bristande förtroende för Håkan Juholt står i vägen för partiets möjligheter att bedriva en offensiv oppositionspolitik på den nationella arenan men också våra möjligheter att fortsätta vara framgångsrika regionalt och lokalt.

Med anledning av det utomordentligt allvarliga läge vårt parti befinner sig i har Socialdemokraterna i Västmanland genom distriktsstyrelsen, ordföranden för länets arbetarekommuner, kommunalråd, landstingsråd, riksdagsledamöter och företrädare för SSU-distriktet beslutat att vi inte längre har förtroende för Håkan Juholt som partiordförande. För partiets bästa bör han lämna sitt uppdrag.

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-20 16:55