Våra ledamöter i styrelser o nämnder.2006-2010.

Kommunstyrelsen.

Per Strengbom ordf.

Margareta Johansson

Rolf Lindgren

Sergio Estrada (V)

Ersättare:

Görel Nilsson

Jasminka Custovic

Rigmor Åkesson

Gunilla Aurusell Olov Jonsson.

KsAu.

Pelle Strengbom ordf

Rolf Lindgren.

Ers.

Margaretha Johansson

 

Barn o Utbildningsnämnd.

Taito Arkkukangas 1:e V-ordf.

Elisabeth Persson

Mikael Petersson

Camilla Dahl

Ersättare:

Tauno Arbelius

Mari Junttila

Hans Landerholm.

Fredrik Axelsson

 

Bygg o Miljönämnd.

Rigmor Åkesson ordf.

Urban Dahlgren

Ersättare:

Bengt Hedlin

Ronny Moström.

 

Kultur o Fritidsnämnd.

Gunilla Aurusell ordf.

Dan Stigenberg

Sanna Jonasson 

Ersättare:

Barbro Jansson

Britt Lindgren.

Elisabeth Lestander.

 

Socialnämnden.

Görel Nilsson ordf.

Carina Granberg

Barbro Jansson

Susanna Karlsson

Ersättare:

Kristin Fernerud.

Lars G Andersson.

Maija Liisa Åsenbrygg.

Gunnar Hagström.

 

Tekniska Nämnden.

Görel Nilsson 1:e v-ordf.

Lennart Pettersson

Elisabeth Persson

Ersättare:

Conny Granberg

Ronny Moström.

Tony Fernerud.

 

Plankommitte.

Pelle Strengbom ordf.

Rigmor Åkesson

ers.

Gunilla Aurusell

Görel Nilsson.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-14 17:41