Beslut om vårdnadsbidrag till vilket pris som helst!

Den borgerliga alliansen i Lekeberg har nu beslutat sig för att införa vårdnadsbidrag innan valet i höst. Men beslutsgången är inte den vanliga. För den som är insatt är det kanske inte så konstigt att C, M, Kd och Fpl vill mörka förutsättningarna för beslutet.

Bakgrunden är den att kommunen inför årets budgetarbete var tvungen att minska kostnaderna och all verksamhet ifrågasattes. Om en nämnd ville införa ny verksamhet skulle man tala om var kostnaderna skulle tas. Men något förslag om att införa vårdnadsbidrag framfördes aldrig inför budgetarbetet.

Bara några veckor efter att budgeten fastställts av kommunfullmäktige togs beslutet om vårdnadsbidrag i Kultur- och bildningsnämnden, trots att man har ett sparbeting på över 1 miljon kronor. Beslutet drevs sedan igenom i kommunstyrelsen med endast ett protokollsutdrag som beslutsunderlag. När ärendet kom upp i kommunfullmäktige yrkade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet återremiss både på grund av att det saknades beslutsunderlag och finansiering av förslaget. Vi vill heller inte införa vårdnadsbidrag. Vi anser att det finns angelägnare verksamhet att satsa på om kommunen skulle få pengar över.

Trots påpekande från kommunfullmäktiges vice ordförande att ärendet skulle återremitteras då mer än en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begärde detta, genomdrevs beslutet.

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-11 19:23