Förtidsröstning och röstning i vallokalen

Förtidsröstning är det som tidigare kallades för poströstning. Kommunerna har från och med valet 2006 övertagit ansvaret för förtidsröstningen.

För att få förtidsrösta måste väljaren ha med sig sitt röstkort samt en id-handling. Den som har förlorat sitt röstkort kan beställa dubblettröstkort.

Den som har lantbrevbäring kan förtidsrösta genom lantbrevbäraren. För detta behövs förutom valsedlar och valkuvert även ytterkuvert för budröstning. Lantbrevbäraren kan lämna det material som behövs.

Vid de allmänna valen 2010 var förtidsröstning möjlig under perioden 1-19 september. En väljare kan förtidsrösta i en annan kommun än den väljaren har rösträtt i.

Det är även möjligt att förtidsrösta på valdagen, till exempel för den som på valdagen befinner sig i en annan kommun än sin hemkommun och inte har haft möjlighet att förtidsrösta tidigare.

Legitimation
Väljare som inte är kända av röstmottagarna ska legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet för att få rösta.

För att höja säkerheten av valen har riksdagen beslutat att id-kontrollen vid röstning ska skärpas. Väljare som inte är kända av röstmottagarna ska legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet för att få rösta.
 
Det innebär att om väljaren inte är känd för röstmottagaren måste väljaren visa id-handling. Detta gäller på alla ställen där man kan rösta, både vid förtidsröstning och röstning på valdagen.  Som id-handling räknas id-kort, körkort och pass.

Om väljaren inte har någon id-handling med sig kan någon som känner väljaren intyga att väljaren är den han utger sig att vara. Personen som intygar detta måste då ha sin id-handling med sig.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-29 09:10