Program

Urban larsson

I Socialdemokraternas Lekeberg

Vill vi bygga ett samhälle med god omsorg och välfärd, med jämställdhet och mångfald. I vårt Lekeberg ska alla invånare ha ett värdigt och utvecklande liv.  

Vårt kommunala handlingsprogram, valet 2010

 

Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klass-, könsskillnader och etniska klyftor. Ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde. Där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna. Där alla kan styra sina liv, sin vardag samt i jämlik och solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar som gagnar det gemensammas bästa. Arbetslivet har blivit hårdare och mer krävande för många. Det gör att barn, familj och fritidsintressen får allt mindre tid. Stressen har blivit något som är ständigt närvarande för många av oss. Det här är inte bra. Oro för hur barnen har det på förskolan eller i skolan, om mormor har det bra eller hur lång väntan på operation ska bli, är ständigt aktuella frågor.

 

Det här visar att vi bryr oss om vår framtid och våra medmänniskor, men vi ska ändå inte behöva känna så här. Vi ska kunna känna lugn, tillit och tillförsikt inför de viktiga delarna och skedena i våra liv. Välfärden måste fungera. Vi måste få tid att tänka efter, reflektera, samt bli sedda och bekräftade på jobbet eller i skolan, i familjen och i vår sociala gemenskap. För oss socialdemokrater är det därför viktigt att fördela välfärd och trygghet efter behov och inte efter betalningsförmåga. Alla människor måste ges möjlighet till utveckling. Det handlar om att forma en tillvaro där den egna idén och drömmen om arbete, fritid, familj, boende och barnens uppväxt kan förverkligas. Vi vill att alla ska leva i ett samhälle där luften är frisk, vattnet är rent, där folkhälsan är en del av välfärden, skogarna är gröna och maten är hälsosam.

 

Med detta som utgångspunkt vill vi socialdemokrater skapa Möjligheternas Lekeberg.

Vill du vara säker på att Sverige, Närke och Lekeberg styrs av människor som talar för frihet och rättvisa, för mångfald och lika värde, ja, då ska du rösta på oss den 19 september.

 

Urban Larsson

Ordförande

Socialdemokraterna Lekeberg

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 10:31