Barn och ungdomar

I Socialdemokraternas Lekeberg

– ska barn och ungdomar ha bra utvecklingsmiljöer

 

Alla barn ska ha rätt till barnomsorg. Det är barnens behov som ska styra, inte föräldrarnas situation. Förskolan ska ge alla en social fostran där gemenskap, ansvar och hänsynstagande är vägledande. I Lekeberg har vi en förskola med bra kvalité.

Den vill vi socialdemokrater bibehålla för att garantera alla barn goda förutsättningar inför skolåren. För oss socialdemokrater är ordning och reda, omsorg om varandra och ett eget ansvar självklarheter. Delaktighet och den enskilde elevens behov, är hörnpelare för en god arbetsmiljö och för individens utveckling. Kunskap, kreativitet, samarbete, initiativkraft, delaktighet och inflytande är viktiga inslag i den utbildningssyn vi vill ska prägla barnomsorgen och våra skolor.

I kombination med välutbildad personal skapar detta förutsättningar för en hög kvalité för våra barn och ungdomar. Skolan ska erbjuda en sådan kvalitet att vi lever upp till de nationella målen och skapar en god grund för fortsatta studier och kommande yrkesliv.

 

Vi vill

 

        Att allt arbete med barn ska bedrivas utifrån ett barnperspektiv.

        Att alla barn ska ha rätt till barnomsorg med hög kvalité.

        Att kommunen ska erbjuda en bra barnomsorg även på kvällar, nätter och helger

        Att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg.

        Att alla elever ska garanteras en kvalitativt hög utbildning från förskola till högstadium där individen står i centrum.

        Att vi ska ha en kompetent och engagerad personal.

        Ha en verksamhet som bygger på eget ansvar där vi värnar om kamratskap, omsorg om varandra och en drog- och brottsfri miljö.

        Att våra elevers kunskapsnivå ska tillhöra de bättre i landet. Det blir möjligt genom att vi skapar en trygg och bra ska skola som stimulerar till alla barns utveckling. Vid behov ska det finnas tillgång för att sätta in speciella insatser och resurser.

        Att skolmaten ska vara avgiftsfri och att vi inte inför skolpeng i vår kommun

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 10:32