Boende

I Socialdemokraternas Lekeberg

– ska det vara attraktivt att bo

 

Valet av bostadsort görs allt mer utifrån trivsamma områden, miljö och tillgänglig service. Arbetsplatsens lokalisering får allt mindre betydelse för valet av bostad. Det innebär att boendet också är en viktig utvecklingsfråga.

Lekeberg rymmer inom sina kommungränser många attraktiva möjligheter för boende. Genom ombyggnad och upprustning kan vi stärka och förbättra våra bostadsområden, med service och boendemiljöer. 

 

Vi vill

        Skapa nya boendemiljöer i kommunen av olika kategorier.

        Att kommunen aktivt informerar om var det finns tillgång till tomter i hela kommunen.

        Att kommunen ska värna om vår natur och miljö.

        Att strövområden och naturreservat ska vara så lättillgängliga som möjligt även för dem som har ett funktionshinder.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 10:31