Jobb och näringsliv

I Socialdemokraternas Lekeberg

 -vill vi få förtroende att leda kommunens utveckling

 

Lekeberg ska vara en kommun där miljöfrågorna utvecklats och där hållbarheten står i centrum som en grund för en god livsmiljö.

 

Vi socialdemokrater i Lekeberg vill fortsätta att vara en kraft för utveckling och framtid.

Vi vill verka för trygghet och stabilitet där alla ska känna sig delaktiga och vara en del av en gemenskap. I Socialdemokraternas Lekeberg ska du känna dig trygg från livets första dagar till livets slut. Du ska veta att dina barn och ungdomar erbjuds en bra utbildning i en utvecklande miljö, från förskola till högstadium. Du ska ha möjlighet till ett bra boende och en meningsfull fritid. Det ska vara tryggt att åldras oavsett den egna ekonomin.

Vi ska ha en äldreomsorg med meningsfull vardag och god livskvalité.

I Socialdemokraternas Lekeberg ska vi fortsätta att satsa på en arbetsmarknad för framtiden.

Vi ska stödja en nära livsmedelsproduktion och ett jordbruk som bygger på närhet med odlingar och produkter som står i samklang med naturen och kommande generationers krav.

 

Vi vill ge de mindre företagen möjlighet att utvecklas. Vi vill satsa på kompetensutveckling som ger våra etablerade företag stöd och stimulans till nyföretagande.

I Socialdemokraternas Lekeberg anser vi att offentliga sektorn ska leda utvecklingen och vara en förebild som arbetsgivare där du som anställd känner att arbetsglädje prioriteras. Vi vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet och att kompetensutveckling och möjlighet till inflytande på jobbet är en självklarhet 

 

 

I Socialdemokraternas Lekeberg

– ska det finnas jobb och utvecklingsmöjligheter

 

Lekeberg är en möjligheternas kommun. Lekeberg med vacker natur, landsbygd och tätorter, småföretagande och en stark gemensam sektor, måste i alla sina delar få goda utvecklingsmöjligheter.

Turismen, besöksnäringen och upplevelseindustrin är viktiga framtidsbranscher i vår kommun. I Socialdemokraternas Lekeberg ska företagen, stora som små, ges möjligheter till utveckling. Det gäller såväl företag som producerar varor, handeln, tjänstesektorn, turismen, jordbruk och skogsbruk.

 

Vi vill

        I nära samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen skapa meningsfull sysselsättning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

        Skapa goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas och för etablering av nya företag.

        Satsa på kompetensutveckling för att stärka näringslivet.

        Underlätta för arbetsgivare att få utbildad personal.

        Satsa på landsbygdsutveckling för jobb i kommunens alla delar.

        Föra en näringspolitik som får företagen i kommunen att utvecklas

Att kommunen ska förbättra samarbetet med de företag som arbetar direkt eller indirekt med verksamheter som gynnar turistnäringen och lockar besökare till kommunen.

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 10:32