Kollektivtrafik och kommunikation

I Socialdemokraternas Lekeberg

– ska kommunikationerna inta en central roll

 

I dagens samhälle är det många människor som reser både i sitt arbete och på sin fritid. Förutsättningar för att åka kollektivt ska ha hög prioritet.

 

Därför vill vi att

        Kollektivtrafiken byggs ut med flera turer till Mullhyttan,

        Det ska byggas flera pendlarparkeringar .

        Vi vill verka för en linjesträckning till Kumla/ Hallsberg.

 

Men är också viktigt att vägarna har en bra standard så att en trygg och säker trafik kan upprätthållas. Vi vill också arbeta för en fortsatt utbyggnad av fibernätet i hela kommunen.

Vi vill

        Verka för att våra statliga vägar håller en god standard och att länsväg 204 åter blir en 90-väg.

        Att kommunen ansvarar för väghållningen av gatorna i kommunens tätorter.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 10:32