Kultur och fritid

I Socialdemokraternas Lekeberg

– ska kultur och fritid vara tillgänglig för alla

 

Alla i Lekeberg ska ha rätt till bra och mångsidiga kulturarrangemang. Att själv få skapa och ta del av andras skapande är ett sätt att förstå sig själv och upptäcka sin omgivning. Vi vill att alla ska få utveckla sin egen kreativitet och uppleva kultur i sin vardag. Detta är viktigt för såväl unga som gamla. Här spelar folkbildningen en stor roll.

Ideella krafter inom idrottsrörelsen gör stora insatser för att engagera och aktivera människor i en tid då konkurrensen kryper allt närmare individen. Kommunala bidrag ges bara till barn och ungdomsverksamhet. Möjlighet till spontan idrott och motion bör finnas i människors närområden. Allt bör få ett samhälleligt stöd. Idrott och motion ger oss alla bättre folkhälsa, demokrati och integration i samhället. Detta gäller för alla åldrar.  

Vi vill

·         Skapa möjligheter till friskvårdsaktiviteter.

·         Att vårt fina bibliotek utvecklas med bland annat fler resurser för Dyslektiker och andra med läs och skrivsvårigheter, med bl.a. fler Daisy-skrivare.

·         Att kommunen avsätter resurser till kultur och fritidsverksamheten i hela kommunen.

·         Att anslagen till folkbildning höjs.

·         Att kommunen ska stötta och uppmuntra de föreningar som är aktiva i kommunen.

·         Att kommunen ska satsa på fritidsgårdar och liknande verksamheter genom att underlätta för föreningar och medborgare att använda skolor, förskolor och andra kommunala lokaler.

·         Att det skapas en samlingsplats, en fritidsgård, för barn och ungdomar i Lanna/Hidinge

·         Att kommunen ansvarar för skötsel av våra kommunala sjöbad.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 10:32