Miljö

I Socialdemokraternas Lekeberg

– ska Lekeberg vara en grön kommun

 

Miljöfrågorna får en allt större betydelse. Alla måste hjälpa till för att vi ska få en bättre miljö att leva i. Därför måste vi vara lyhörda för alla nyheter som kommer på området och vara öppna för nya lösningar. Detta gäller inte enbart den förnyelsebara energi som används för uppvärmning av våra bostäder och industrier utan också de förnyelsebara bränslen som används i våra fordon. Kommunen ska vara föregångare på området och se till att den egna verksamheten drivs så miljövänligt som det bara är möjligt. Kommunens fordonspark ska efterhand som den moderniseras i så stor utsträckning som möjligt använda sig av miljövänliga bränslen. Kommunens fastigheter ska fortsätta byggas om så att förnyelsebara bränslen används för uppvärmning.

 

Vi vill

  • Ha en ekologisk utveckling där så många som möjligt av kommunens aktörer är aktiva.
  • Att det i så stor utsträckning det är möjligt serveras närodlad och ekologisk mat i våra skolor.
  • Att ekoturism är ett begrepp som ska uppmuntras.
  • Ligga långt framme när det gäller utvecklingen av vår återvinningsanläggning och att det ska finnas flera uppsamlingsplatser för återvinning i kommunen.
  • Att kommunen underlättar för de företag som vill utveckla och producera alternativa biobränslen som Biogas och för de företag som vill etablera tankställen för t.ex. etanol och biogas
  • Öka användningen av rättvisemärkta ”FAIRTRAID” produkter inom kommunen och att vår kommun vid upphandling i högre utsträckning ska välja närproducerade och ekologiska varor och tjänster från lokala odlare och livsmedelsproducenter.
  • Att kommunens naturtillgångar ska tillvaratas på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt. Exploatering ska ske med största möjliga hänsyn till vår unika natur och miljö.
  • Att våra vattendrag ska ha rent vatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 10:32