Sjukvård

I Socialdemokraternas Lekeberg

– ska sjukvården ha en god kvalitet

 

Hälso– och sjukvården ska vara tillgänglig när Du behöver den. Den ska vara av högsta kvalité. Närsjukvården ansvarar för huvuddelen av människors sjukvårdsbehov och utgör därmed basen för verksamheten. Vi Socialdemokrater vill ha en närsjukvård som finns geografiskt nära patienten. Vårdcentralerna ska stå för kvalitet och närhet.

Vi vill stärka vårdcentralernas och allmänläkarnas roll.

Landstinget är ansvarig för sjukvården i länet. I vårt länsprogram kan du läsa om vad vi vill prioritera i landstingspolitiken. I länet ska finnas specialister som kan bistå närsjukvården när så behövs. I vårt länsprogram finns också redovisat vad Socialdemokraterna vill göra vid de äldremottagningar som vi vill införa.

 

Vi vill

        arbeta för att vi ska ha en god primärvård, en väl fungerande vårdcentral och folktandvård.

        arbeta för att räddningstjänsten ska tillhandahålla IVPA hjälp, (I Väntan På Ambulans)

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 10:32