Trygg ålderdom

 I Socialdemokraternas Lekeberg

– ska det vara tryggt att åldras

 

För oss socialdemokrater är omsorgen av våra äldre en viktig fråga. För oss är det naturligt att äldreomsorgen ska ligga i kommunens tjänst, att medborgarna ska få den hjälp och de insatser som behövs, för att få ett bra liv.

I Sverige, och Lekeberg blir det allt fler äldre, och de håller sig friskare högt upp i åldrarna. Genom en bra hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, trygghetslarm och anhörigstöd ökar möjligheten för dem som vill bo kvar hemma. Att kunna anpassa boendet i hemmet är viktigt för oss Socialdemokrater. Om man behöver ska det finnas plats på särskilda boenden, korttidsboenden och demensboende.

 Ett viktigt led i äldreomsorgens utveckling är också personalen. Därför vill vi satsa på kompetensutveckling för all personal.

 Våra äldreboenden har en modern standard, vi har en kunnig och engagerad personal och vårt demensboende är ett av landets främsta. 

Vi vill

  • Att man ska kunna möta ålderdom med trygghet, det betyder meningsfull vardag och en god livskvalitet.
  • Att när krafterna tryter får du hjälp så att du kan bo kvar i ditt hem så länge du själv önskar.
  • Att våra äldre ska få möjlighet att fortsätta leva tillsammans med sin livskamrat.
  • Att du ska få den vård du behöver när omsorgen i ditt eget hem inte räcker till. Det ska finnas alternativa boendeformer utifrån behov.
  • Att sjukvård ska finnas tillgänglig om du behöver den.
  • Att dina anhöriga ska erbjudas stöd och avlösning.
  • Att kommunen samarbetar med de allt viktigare frivillig organisationerna som väntjänsten, kyrkan och Röda Korset.
  •  Värna om en god livskvalité på ålderns höst, bl.a. genom att man ska kunna välja den mat man tycker om och behålla värdinnorna/värdarna inom äldreomsorgen som fyller en allt viktigare funktion.

 

 

I Socialdemokraternas Lekeberg har du många kandidater att välja bland.

Alla har ett stort engagemang för samhällsfrågor och alla kommer att göra allt för att vi skall få ett bra Lekeberg att bo i.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 10:32