Vi Socialdemokrater vill att...

Lekeberg ska vara en kommun där miljöfrågorna utvecklas och där hållbarheten står i centrum som en grund för en god livsmiljö. Därför vill vi satsa på förnybar energi.

Alla i Lekeberg ska ha rätt till bra och mångsidiga kulturarrangemang. Att själv få skapa och ta del av andras skapande är ett sätt att förstå sig själv och upptäcka sin omgivning.

Den offentliga sektorn ska leda utvecklingen och vara en förebild som arbetsgivare där man som anställd känner att arbetsglädje prioriteras. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Kompetensutveckling och möjlighet till inflytande på jobbet är en självklarhet.

Turismen, besöksnäringen och upplevelseindustrin är viktiga framtidsbrancher i vår kommun. I Socialdemokraternas Lekeberg ska företagen, såväl stora som små, ges möjlighet till utveckling.

Alla elever ska garanteras en kvalitativ hög utbildning från förskola till högstadium där individen står i centrum.

Vi vill att det skapas en samlingsplats, en fritidsgård, för barn och ungdomar i Lanna/Hidinge.

Kommunen ska stötta och uppmuntra de föreningar som är aktiva i kommunen.

Allt arbete med barn ska bedrivas utifrån ett barnperspektiv. Alla barn ska ha rätt till barnomsorg med hög kvalité. Kommunen ska erbjuda en bra barnomsorg även på kvällar, nätter och helger.

Förutsättningar för att åka kollektivt ska ha en hög prioritet. Därför vill vi att kollektivtrafiken byggs ut med fler turer till Mullhyttan, att det ska byggas flera pendlarparkeringar och att det blir en linjesträckning till Kumla/Hallsberg.

Vi vill i nära samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skapa meningsfull sysselsättning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-27 19:08