Socialdemokrater i landstinget och regionen

Landstingsråd

Marie-Louise Forsberg-Fransson  
marie-louise.forsberg@orebroll.se  
019-60 27 409
070-51 57 409

Jonas karlsson
jonas.karlsson@orebroll.se
019-60 27 403
070-32 97 403

Jenny Steen
jenny.steen@orebroll.se
019-60 27 404
072-20 27 404

Robert Mörk
robert.mork@orebroll.se
019-60 27  398

 

Politiska sekreterare
Anette Stålnacke
anette.stalnacke@orebroll.se
019-60 27 407
070-38 27 407 

Thomas Berg
thomas.berg@orebroll.se
019-60 27 395
072-20 27 395

Landstingsstyrelsen
Ordf Marie-Louise Forsberg-Fransson  
marie-louise.forsberg@orebroll.se  
070-51 57 409

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning (tillika folkhögskolestyrelse)
Ordf Irén Lejegren
iren.lejegren@regionorebro.se
070-6631975

Forskningsnämnden
Ordf Jenny Steen
jenny.steen@orebroll.se
019-60 27 404

Folkhälsonämnden
Vice ordf Ingemar Javinder

Nämnden för primärvård och tandvård
Vice ordf Kerstin Bergström-Persson

Nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Ordf Martin Lind

Ers Jette Bergström (Lekeberg)

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning
Ordf Iréne Lejegren

Ers Gunilla Pihlblad (Lekeberg)

Nämnden för trafik, miljö och service
Ordf Jonas Karlsson

Ers Kristine Andersson (Lekeberg)

Örebro Länsteater
Ordf Eva-Leena Johansson

Vice ordf Lennart M Pettersson (Lekeberg)

Regionförbundet

Ordförande i Regionförbundets styrelse

Irén Lejegren
iren.lejegren@regionorebro.se

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-30 17:53