Bli medlem

Distriktsstyrelsens blomma till Götene AK för framgångsrik medlemsvärvning
I samband med distriktskongressen 2012 i Lidköping fick Socialdemokraterna i Götene ta emot en blomma som uppskattning från distriktsstyrelsen för framgångsrik medlemsvärvning 2011.

Varför ska du bli medlem i Socialdemokraterna Götene?

Det finns många skäl.

  • Ett skäl är att du delar våra grundvärderingar om rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet. Här hittar du vårt partiprogram och politiska riktlinjer.
  • Ett annat skäl är att du vill stödja oss. Ju fler medlemmar, desto lättare blir det att förändra politiken i Götene i den riktning medlemmarna önskar, även om du är anonym medlem!
  • Som medlem har du möjlighet att delta i våra medlemsmöten. Du som deltar på medlemsmötena kan antingen bara lyssna och hålla dig informerad eller så kan du förstås bidra med dina åsikter. Att gå på ett medlemsmöte för socialdemokraterna i Götene är ett utmärkt sätt att påverka. Ofta är mötena kombinerade med fullmäktigegruppens förberedande möte och det innebär också att du direkt får ett inflytande över kommande kommunullmäktigemöte. Medlemsmötena hålls oftast på Järnvägsgatan 13 i Götene (med ingång från baksidan).

Överväger du att bli medlem, men är osäker - besök något eller några av våra medlemsmöten och känn dig för!

I valet 2014 röstade hela 31 procent på socialdemokraterna. Vi är starka i varje val. Vi har stort inflytande i kommunfullmäktige och kommunens nämnder, kommittéer och bolagsstyrelser.

Vilka datum och tider medlemsmötena arrangeras hittar du i vårt kalendarium! Årsmötet genomförs i januari eller februari.

2015 kostar medlemsskap 180 kr och av denna summa går 50 kr till Socialdemokraterna i Götene. 50 kr är oförändrat 2016. 100 kr tillfaller partiet centralt och 30 kr partidistriktet. Första året kostar medlemsskapet 100 kr.

Intresset för politik är stort. Intresset märks på våra medlemsmöten, som brukar besökas av 20-30 medlemmar. 1 januari 2015 fanns 168 S-medlemmar i Götene.

Här blir jag medlem (central sida för teknande av medlemsskap) i socialdemokraterna Götene...
Du kan också ta kontakt med vårt kansli i Götene.