Val

Kommande val

  • Nästa val till kyrkan sker 2017. 
  • Nästa val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige sker 2018.
  • Nästa val till EU-parlamentet är 2019.

 

Valet till Europaparlamentet

EP-valet genomfördes 25 maj 2014. S har fem av Sveriges 20 platser i parlamentet. Olle Ludvigsson är den enda västsvenska socialdemokraten i EP. 49 procent av svenskarna röstade i EP-valet, 50 procent av göteneborna röstade. Sammanlagt fick S i Skaraborg 27,93 % av rösterna, innebär att vi hamnar 3,75 procentenheter över rikssnittet. Väljarna i Götene gav 28,13 procent av sina röster till S. Väljarna i Sverige gav 24,19 procent av rösterna till S. Nästa val till EP sker 2019. Skaraborgs kandidat, Dan Gabrielsson, Falköping, kom på femte plats i kryss-listan, men antalet kryss räckte inte för att få upp Dan från plats 20.

Valet till riksdagen

I valet 2014 kunde Skaraborg återigen räkna in fyra riksdagsplatser. Eftersom Urban Ahlin, Mariestad, kort efter valet utsågs till talman (som saknar rösträtt i riksdagen) ersattes han av femman på listan, Erik Ezelius, Tidaholm. Övriga tre riksdagsledamöter från Skaraborg är Carina Ohlsson, Lidköping, Monica Green, Skövde och Patrik Björck, Falköping. 34,64 procent av skaraborgarna röstade på S, 35,95 procent av göteneborna röstade på S i riksdagsvalet. Totalt i Sverige fick S endast 31,01 procent.

Valet till regionfullmäktige

Vårt toppnamn på valdistriktets (Skaraborgs) S-lista är Alex Bergström, Falköping. Alex är regionråd sedan förra valet, d.v.s. han är ledamot av regionstyrelsen. Ordinarie S-ledamot i regionfullmäktige är Peter Legendi (299 kryss). Skaraborg har nio S-ledamöter i regionfullmäktige (av totalt 149 ledamöter). S fick 30,16 procent av rösterna i valet, i Skaraborg röstade 36,61 procent på S. I Götene hela 37,21 procent.

Valet till kommunfullmäktige

S i kommunfullmäktige tappade ett mandat, från 14 till 13 (av totalt 41). 31,18 procent röstade på S mot 34,91 procent i valet 2010. Det finns sju valdistrikt i Götene, S gjorde bra val i fem distrikt, svaga val i Lundsbrunn och Forshem-Österplana. Partier som gick fram i valet var GF, SD och V. Alliansens fyra partier backade från 17 till 14 mandat.

Valet till kyrkan

Val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet genomfördes 15 september 2013. S hade ingen egen lista i Götene, vi ingår i samlingslista. Tre S-medlemmar finns i lokala kyrkofullmäktige. Vi saknar representation i stiftsfullmäktige och kyrkomötet. S ökade ett mandat i valet till stiftsfullmäktige, från 16 till 17 mandat (24 %). Länk till Svenska kyrkans valsida

 

Läs om val på valmyndighetens hemsida!