Kyrkoval 2013

15 september 2013 är det val till Svenska kyrkan. Alla som på valdagen är fyllda 16 år och tillhör Svenska kyrkan har rösträtt. Vallokalerna är öppna 15 sept kl 9-11, 15-20. Läs Svenska kyrkans informationsblad för Götene pastorat.

Vallokaler:

  1. Götene församling Götene 1 Götene Församlingshem
  2. Husaby församling Husaby 1 Lundabyn skola
  3. Kinnekulle församling Kinnekulle 1 Forshems Församlingshem
  4. Kleva-Sils församling Kleva-Sils 1 Församlingshemmet Sil
  5. Källby församling Källby 1 Pastoratsgården Källby
  6. Ledsjö församling Ledsjö 1 Lundabyns skola


I kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala val - Vita valsedlar 
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt - Rosa valsedlar
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt - Gula valsedlar
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Kryssa våra kandidater

I valet till kyrkomötet kryssar du på samlingslistan nr 5 Christer Johansson, nr 23  Kjell-Åke Hansson och (eller) nr 35 Marita Hellqvist. Du kan personrösta genom att kryssa för 3 kanditater på listan!

I stiftsvalet kan du kryssa nr 3 på Socialdemokraternas lista, Gun Gustafsson, Götene!

I valet till kyrkomötet kryssar du förstås nr 14 på Socialdemokraternas lista, Gun Gustafsson.

Läs mer om kyrkovalet på kyrkans hemsida.

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-20 08:06