Vår politik

Ett bättre Götene. För alla.

Socialdemokraterna vill tillsammans med dig skapa en tryggare framtid i Götene kommun. En röst på oss är en röst på prioritering av vård, skola och omsorg.

  • Små och trygga barngrupper inom förskolan
  • Nattöppen förskola – flexibel barnomsorg upp till 12 år
  • Extra insatser i tidiga åldrar så att alla elever når målen
  • Var och en bestämmer själv över sin vardag, det ska vara styrande i all äldreomsorg
  • Gratis frukost i skolan
  • Satsa på allaktivitetshus med integrerad fritidsgård samt en vidareutvecklad kulturskola
  • Vi skall ha en väl fungerande kollektivtrafik
  • Förstärkt arbetsmarknadsenhet för minskad arbetslöshet
  • Ombyggnad/nybyggnad av Hällekis skola

De nio punkterna är hämtat från vårt valmanifest inför valet till kommunfullmäktige i september 2014.

Vårt valmanifest i broschyr-form (PDF - 0,7 Mb).


Detta kommer S att jobba för under perioden fram till valet 2018...

Bra kan bli ännu bättre
Götene kommun är en bra kommun att bo i, med en bra och välutvecklad  förskola och grundskola, en uppskattad äldreomsorg och ett bra klimat för företag.
Men det finns mer att göra.
Skolan och omsorgen ska bli ännu bättre. De lokala företagen ska ha ännu bättre förutsättningar att skapa nya jobb.
Tillsammans med dig vill Socialdemokraterna skapa en tryggare framtid för alla i Götene kommun.
En röst på oss är en röst på att prioritera vård, skola och omsorg.

Kommunen har ett ansvar för jobben
Kommunens ekonomi ska vara stabil och långsiktig. Den bygger på att människor har arbete. Därför är det viktigt att värna om både befintliga och nya jobb.
Turistnäringen är viktig för jobben och den ska utvecklas ytterligare tillsammans med de lokala företagen. Götene skall vara en inbjudande kommun att både bo och vistas i.
Götene kommun ska vara känd för att vara en bra arbetsgivare och erbjuda heltidstjänster med möjlighet till deltid.

Barnomsorg
Nattöppen förskola – flexibel barnomsorg upp till 12 år.
Små och trygga barngrupper inom förskolan.
God kvalitet inom barnomsorgen.
Utveckla familjecentrum med riktade insatser, t.ex. unga mamma- eller pappagrupper.

Skola
Läxhjälp i skolans regi.
Extra insatser i tidiga åldrar så att alla elever når målen.
Ungdomar med funktionsnedsättning ska få praktik och individuellt anpassade insatser för att stärka övergången till arbete efter studierna.
Funktionella lokaler, modern teknik och personliga möten som skapar möjlighet för ett kreativt lärande.
Bra utemiljöer för eleverna.
Om- och nybyggnad av skolan i Hällekis.
Gratis frukost i skolan.

Äldreomsorg
Alla ska ha trygg ålderdom i Götene kommun. Var och en bestämmer själv över sin vardag, det ska vara styrande i all äldreomsorg.
Ge hemtjänsttagarna större möjlighet att bestämma själv över hur hemtjänsttimmarna används.
Öka stödet till anhörigvårdare.
Äldreomsorg ska bedrivas i kommunal regi.
Trygghetsboende med personal dygnet runt.
Fria resor från 75 år till våra grannstäder.
Bra parkmiljöer för äldre. Fler bänkar på torg och i parker.

Fritid
Allaktivitetshus med fritidsgård för unga i Västerbyskolan.
Öka bidragen till föreningar som välkomnar personer med funktionsnedsättning.
Bättre stöd till föreningar med funktionshindrade och pensionärer.

Kultur
Götene kommun ska ha ett levande och varierat kulturliv.
En kulturskola med musik, dans och teater.
Utökade öppettider på biblioteket.
Skapande aktiviteter på särskilda boenden.

Kollektivtrafik, bostäder och infrastruktur
En väl fungerande kollektivtrafik i och utanför Götene kommun.
Kommunen skall verka för att Kinnekullebanan renoveras och blir ett bra alternativ för pendlare.
Främja utbyggnad av bredband.
Det kommunala bostadsbolaget ska bygga fler hyresbostäder. Det ska finnas bostäder för alla.

Bättre miljö
Attraktivare grönytor i tätorterna.
Satsa på parker och grönområden.
Verka för att få en tankstation med biogas.
Mer ekologisk och närproducerad mat i kommunens förskolor,
skolor och äldreomsorg.

Arbetsmarknad
Götene kommun är en stödjande och utvecklande partner för näringslivet.
Förstärka arbetsmarknadsenhet för att minska arbetslöshet.
Samarbeta med lokala företag för att få fram praktikplatser.
Fortsätta att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv.
Feriepraktikplatser för alla åk 9 och åk 1 på gymnasiet.