S-politik för regionen

Sjukvård efter behov

Sju punkter för fler jobb och jämlik hälsa i Västra Götaland:

 1. Jämlik vård efter behov – slut på marknadsanpassningen.
 2. Införa patientkontrakt för ökat inflytande till patienterna.
 3. Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor.
 4. Ge fler medarbetare möjlighet till betald specialistutbildning.
 5. Fri tandvård upp till 25 år för en bättre tandhälsa.
 6. Regionalt kunskapslyft för fler jobb.
 7. Regionen ska finnas i hela Västra Götaland.

 

Vi socialdemokrater garanterar sjukvård efter behov. För att klara det krävs långsiktiga resurser, tillgång till kunnig personal och att våra sjukhus inte säljs ut eller får in privata vårdbolag i operationslokalerna eller på BB.

 • Regionens sjukhus ska drivas i offentlig regi
 • Bevara den avgiftsfria sjukvården för barn
 • Införa patientöverenskommelser för ökat inflytande
 • Införa fler mobila team för närmare vård
 • Införa fri tandvård upp till 25 år

Regionen har ansvar för utvecklingsarbetet i länet så som ett gott miljöarbete, minska arbetslösheten, utveckla kollektivtrafiken och de regionala kulturverksamheterna.

 • Skapa arbete och praktikplatser för arbetslösa unga i regionens egen verksamhet
 • Förenkla kollektivtrafikens biljettsystem
 • Förbättra möjligheten till anropsstyrd trafik i glesbygd
 • Införa gratis internetuppkoppling på den regionala kollektivtrafiken
 • Stimulera grön energiproduktion, som ex biogas
 • Stimulera kulturturism och kulturella näringar

Läs mer om S-förslagen inför valet till regionfullmäktige!

Sedan oktober 2014 är S i opposition i regionfullmäktige. VGR styrs av en blågrön konstellation med M, C, FP, KD och MP.

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-08 15:10