Vårt parti

Socialdemokraterna i Götene tillsätter en mängd politiska poster. Utifrån senaste valet till kommunfullmäktige utses förtroendevalda till poster inom Götene kommun. Ledamöterna i kommunfullmäktige är folkvalda, övriga väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna till fullmäktige nomineras och utses dock av medlemmarna i början av valåret. Socialdemokraterna är ett medlemsstyrt parti. Det är medlemmarna på medlemsmöten som beslutar vad våra förtroendevalda ska utföra.

I samspel med socialdemokraternas distriktsstyrelse utses också götenepolitiker till uppdrag i Västra Götalandsregionen (landstinget), tingsrätten och hovrätten.

Nomineringarna till kommunala fullmäktigeuppdrag sker i början av valåret. Nomineringarna till regionposterna sker strax före valet.

Vi kallar oss Socialdemokraterna i Götene. Formellt heter vi Götene Socialdemokratiska Arbetarekommun.

Socialdemokraterna i Götene såg dagens ljus 1 sept 1911. Därför firade vi 100 år vid en särskild festlighet i Hällekis 2011! Årsmötet sker som regel i februari varje år. 

Läs om Socialdemokraterna på Wikipedia!