1 maj i Skara

1 maj manifesteras av socialdemokraterna i Götene tillsammans med våra vänner i Skara.

1 maj 2016. Efter samling på stationsområdet marscherade tåget till Djäknescenen med Hällekis musikkår i spetsen. Huvudtalare var Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, från Götene talade SSU-ordföranden Samuel Lundell.

1 maj 2015. Uppslutningen kring årets 1 maj-tåg i Skara var god, det kyliga vädret till trots. Hällekis musikkår angav som vanligt tonen. Huvudtalare vid Djäknescnen var Dan Gabrielsson, Falköping. Tal hölls även av SSU-ordföranden i Skara, Anna Strand, samt Åsa Karlsson, Götene. Elva av S-ledamöterna i fullmäktige medverkade i tåget, det är bra!

1 maj 2014. 1 maj-ansvariga 2014 var Åsa Karlsson och Björn Cavalli Björkman. Samling skedde vid busstationen i Skara kl 9.30, avmarschen var kl 10 med Djäknescenen som slutmål. Huvudtalare var Fredrik Nordström, kommunalråd i Skara, och Åsa Karlsson, kommunalråd i Götene. Hällekis musikkår stod för musiken. Besökarna erbjuds lättare förtäring.

1 maj 2013: Traditionsenligt hölls 1 maj-manifestationen 2013 i Skara i samverkan med Skara arbetarekommun. Demonstrationståget samlades på bussplan i Skara och avgick kl 10 till tonerna av Hällekis musikkår. Per Thorstensson var föreste fanbärare för Götene. Efter en halvtimme nådde demonstrationståget Djäknescnenen där Skara-ordföranden Fredrik Nordström introducerade huvudtalaren Anna Johansson, S-ordförande i Göteborg. SSU höll tal liksom Peter Legendi, S-ordförande i Götene. Peter berättade att moderater är sura både i Skara och Götene och att Alliansen i Götene ogillar att S vill sätta punkt för Medeltidens Värld, att S tar viktiga initiativ på medlemsmöten. Peter tipsade också Alliansen i de båda kommunerna om att förbereda sig för en kommande mandatperiod i opposition! Trubaduren Simon underhöll och efter alla tal bjöds deltagarna på mat. Hur många gick i tåget, brukar media fråga efter. Tja, svårt att säga. Minst lika många som förra året. 200 kanske? Läs om det ovanliga 1 maj-märket!


1 maj 2012 manifesterades traditionsenligt i Skara även i år! Samling skedde vid bussstationen i Skara 9.30 och avmarschen var 10.00. Huvudtalare var Pauli Kristiansson, ombudsman på Livs. Robert Lundqvist, SSU i Götene och 1 maj-ansvarig, fanns också på talarlilstan. Hällekis musikkår medverkade. Conny Petersson och Lisbeth Blom drog som vanligt ett tungt lass i förberedelserna. Kenth Selmosson såg till så att alla skyltar fanns på plats i Skara!


1 maj 2011 firades i Skara gemensamt av arbetarekommunerna i Götene och Skara. Avmarschen skedde till tonerna av Hällekis musikkår kl 10.00 mot Djäkneskolans scen. Läs mer från 1 maj 2011! 1 maj-ansvarig 2011 var Robert Lundqvist. 1 maj-talare i Skaraborg 2011 var Stefan Löfvén, ordförande IF Metall, Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordf, Anna-Karin Skatt, regionpolitiker, Carina Ohlsson, riksdagsledamot, Lars-Åke Bergman, kommunalråd, Monica Green, riksdagsledamot, Kjell Nordström, regionfullmäktiges ordf, Patrik Björck, riksdagsledamot, Urban Ahlin, riksdagsledamot och Lars-Erik Lindh, regionpolitiker.


1 maj 2010 manifesterade Socialdemokraterna i Götene traditionsenligt tillsammans med arbetarekommunen i Skara. 1 maj-tåget startade på parkeringsplatsen vid busstationen och avslutades vid Olins Park. Huvudtalare var Patrik Björck, riksdagsledamot från Åsarp utanför Falköping. Jobb och nya möjligheter var devisen för 2010. Läs mer om 1 maj i Skara 2010. 1 maj-talare i Skaraborg 2010 var Anna-Greta Leijon, Carina Ohlsson, Urban Ahlin, Stefan Líndelöf, Monica Green, Alex Bergström, Patrik Björck och Lars Johansson.


Huvudtalare 2009 var Kommunals ordförande Ylva Thörn.


Här är texterna till Arbetets söner och Internationalen. Arbetets söner skrevs 1885 och Internationalen 1871. Läs mer (Wikipedia).