Årsmöte

Årsmötet 2017 hålls torsdag 16 februari 2017 in Centrumhuset (årsmötet senarelagt två dagar).

Årsmötet 2016 hölls 9 februari på Helenagården, Götene. Referat till media: Socialdemokraterna i Götene har hållit sitt årsmöte med ett 30-tal medlemmar på plats. Ordförande Peter Legendi hälsade välkommen och gjorde en kort summering av året som gått. Han konstaterade bland annat att det varit ett lugnt politiskt år, där Socialdemokraterna utgör kommunens politiska ledning tillsammans med partierna Götenes Framtid och Vänsterpartiet. Inbjuden som mötesordförande var regionrådet Alex Bergström, Falköping. Han reflekterade över den politiska situationen i regionen och han framförde olika hälsningar från partidistriktet, bland annat vikten av medlemsvärvning. De olika årsberättelserna godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Under punkten val omvaldes följande personer till styrelsen: Åke Fransson, Lars-Inge Bly, Ulrika Karlsson, Maritha Hellqvist, Anna Widell och Ulla Andrén. Olika val inom organisationen gjordes och kassörens budgetförslag för 2016 godkändes. Till ordinarie ombud till distriktskongressen valdes Åsa Karlsson, Björn Cavalli-Björkman, Maritha Hellqvist, Samuel Lundell, Lars-Inge Bly och Conny Petersson. Under punkten övriga frågor diskuterades frågan om skollokaler i Götene, och årsmötet beslutade att göra ett uttalande omkring detta. Vidare diskuterades bland annat tillskapandet av nya äldreomsorgsplatser.

Årsmötet 2015: Det blev tre nya ledamöter i styrelsen när Socialdemokraterna i Götene höll årsmöte 10 februari. Göran Gustafsson, Ulla Andrén och Lotta Granander är de tre som går in i den elva ledamöter starka styrelsen. Peter Legendi omvaldes som ordförande. Ny studieorganisatör är Göran Gustafsson, ny medlemsansvarig är Fredrik Larsson. Conny Petersson kvarstår som facklig-politiskt ansvarig. Avgick ur styrelsen gjorde Margareta Herbertsson, Kenth Selmosson och Robert Lundqvist. Årsmötet leddes av Alex Bergström, S-regionråd från Falköping. Ett 30-tal medlemmar deltog vid årsmötet, som hölls på Helenagården. Valda till årsmötet 2016 är Lars-Inge Bly, Ulrika Karlsson, Maritha Hellqvist, Anna Friberg, Ulla Andrén och Åke Fransson. Valda till årsmötet 2017 är Peter Legendi, Conny Petersson, Björn Cavalli Björkman, Lotta Granander och Göran Gustafsson.

Årsmötet 2014 hölls 28 januari i Centrumhuset, Götene. Sex ledamöter till styrelsen valdes. 44 röstberättigade medlemmar deltog. Ordförande för årsmötet var Kjell Nordström, Skara. Mötet fastställde vallista till fullmäktige. Årsmötet beslutade även om ett uttalande kring vikten av att skolan i Götene för en dialog med intressenter kring musikskolan om förutsättningarna för musikundervisningen förändras. Valen som beslutades: Fem styrelseledamöter på två år: Maritha Hellqvist, Anna Friberg, Ulrika Karlsson, Åke Fransson och Kenth Selmosson (omval). Kassör på två år (extraärende): Lars-Inge Bly (omval). Tre stycken revisorer på ett år: Mats Larsson (sammankallande) och Thomas Birgersson (omval). Mona Arnesson (nyval). Tre stycken revisorsersättare på ett år: Ulla Andrén och Inger Kindberg (omval) samt Kjell-Åke Hansson (nyval). Internationell ledare på ett år: Fredrik Larsson (omval). Medlemsansvarig på ett år: Björn Cavalli-Björkman (omval). Två stycken 1 maj-ansvariga på ett år: Åsa Karlsson (omval) och Björn Cavalli-Björkman (nyval).  Studieorganisatör på ett år: Robert Lundkvist (omval). Facklig ledare på ett år: Conny Petersson (omval).  Representant på ABF-stämma på ett år: Lisbeth Blom (omval). Ersättare på ABF-stämma på ett år: Fredrik Larsson (nyval).  Representant på Fonus-stämma på ett år: Gun Gustafsson (omval). Ersättare på Fonus-stämma på ett år: Lisbeth Blom (omval). Förste fanbärare på ett år: Per Thorstensson (omval). Ersättare fanbärare på ett år: Conny Petersson (omval). Senioransvarig på ett år: Kerstin Karlsson (omval). Tre ledamöter till valberedning på ett år: Mats Larsson (sammankallande), Mona Arnesson och Margareta Herbertsson.

Årsmötet 2013 genomfördes 26 februari på Arena Bowl, Götene. Peter Legendi omvaldes till ordförande. Ytterligare fyra val till styrelsen gjordes: Conny Pettersson, Björn Cavalli Björkman, Robert Lundkvist och Margareta Herbertsson. En av punkterna på dagordningen var att välja ny kommunalrådskandidat. Kenth Selmosson planerar att sluta som kommunstyrelsens ordförande 15 augusti. Till kandidat som hans efterträdare valde årsmötet Åsa Karlsson. "Det är viktigt att vi nu alla ställer upp bakom Åsa" , menade Kenth. Arbetarekommunen har en god ekonomi och årsmötet beslutade därför att medlemsavgiften blir oförändrad 2014. Peter Legendi berättade om styrelsen analys av valmanifestet från 2010. Valmanifestet omfattar 44 vallöften och så här långt har vi förverkligat elva av dem, 20 kan anses på gång och resten, d.v.s. 13 vallöften, återstår att arbeta med. 38 deltog i årsmötet och en av dem och särskilt inbjuden gäst var riksdagsledamoten Carina Ohlsson, Lidköping. Carina inledde med att berätta om det rikspolitiska läget och ledde sedan årsmötet. Årsmötessekreterare var Margareta Herbertsson. Lennart Krantz, snart 80 år, överlämnade sin Hjalmar Branting-medalj han fick 2003. Det blir nu arbetarekommunen, som får förvalta medaljen..

Årsmötet 2012 arrangerades 28 februari på Brännebrona Gästis. Bl.a. valdes sex ledamöter i styrelsen. 35-40 medlemmar medverkade. Konferenslokalen i källaren på Gästis var fylld till sista stol! Särskild gäst från distriktsstyrelsen var Alex Bergström, Falköping. Alex, som ledde årsmötet, inledde med att berätta om Västra Götalandsregionens politiska styre där S, V och MP styr i minoritet med 73 mandat (75 krävs för majoritet). Alex fick flera frågor om bl.a. höga biljettpriser inom kollektivtrafiken och vad som händer med E20. Tre kompletteringar av stadgarna beslutades.

Årsmötet 2011 lockade 37 medlemmar när Socialdemokraterna i Götene var på Helenagården 1 mars. Peter Legendi omvaldes som ordförande. Omvaldes gjorde även ledamöterna Margareta Herbertsson och Robert Lundqvist. Nya i styrelsen är Marita Hellqvist, Björn Cavalli Björkman och Conny Petersson. Kvar i styrelsen sedan årsmötet 2010 är Åke Fransson, Lars-Inge Bly, Christina Raud, Anna Friberg och Åsa Karlsson. Valberedningen kompletterades med en ledamot och utgörs nu av Kenth Selmosson, ordförande, Mats Larsson, Thomas Birgersson och Ulrika Karlsson. Ny senioransvarig är Kerstin Karlsson. Internationell ledare: Fredrik Larsson. Årsmötet antog en ny verksamhetsplan och ny budget för 2011. Årsmötet leddes av Peter Lindroth, Karlsborg. Han var representant för distriktsstyrelsen.

Årsmötet 2010 i Socialdemokraterna Götene hölls den 2 mars i bowlinghallen. På förra årsmötet valdes dessa ledamöter till styrelsen t.o.m. årsmötet 2012: Lars-Inge Bly, Anna Friberg, Åke Fransson, Åsa Karlsson och Christina Raud. 46 medlemmar deltog på årsmötet där Alex Bergström, Falköping, var speciellt inbjuden gäst och representant för distriktsstyrelsen. 

Årsmötet 2009 hölls på folkparken och då representerades distriktsstyrelsen av riksdagsledamoten Carina Ohlsson, Lidköping. Då tillträdde Peter Legendi som ordförande efter Kenth Selmosson. Ordförande före Kenth var Fredrik Larsson. Peter Legendi valdes till ny ordförande för Socialdemokraterna i Götene när arbetarekommunen höll sitt årsmöte. Den nye ordföranden tackade för förtroendet och presenterade sig inför dryga 30-talet deltagare på årsmötet. I och med nyvalet av ordförande lämnade Kenth Selmosson den posten. Tre tunga poster i partiet är därmed fördelade på tre personer: Peter Legendi som ordförande i arbetarekommunen, Kenth Selmsson som oppositionsråd och Kjell-Åke Hansson, gruppledare i kommunfullmäktige. Gäst vid årsmötet var riksdagsledamot Carina Ohlsson, Lidköping. Hon talade mycket om det förestående valet till EU-parlamentet och vikten av engagemang för och deltagande i valet. Ohlsson står på plats nio på partiets valsedel i det val som hålls söndagen den 7 juni. Valet av Peter Legendi gjordes på två år. Arbetarekommunen valde även ny kassör när Lars-Inge Bly invaldes för att ha kontroll över kronor och ören. Övriga i styrelsen är Helmer Elvelind (hedersledamot), Roger Åkerbladh, Margareta Herbertsson, Catarina Åkerbladh, Robert Lundkvist, Christina Raud, Barbro Månsson och Kenth Selmosson. Gun Gustafsson är adjungerad i styrelsen i rollen som facklig-politiskt ansvarig. Ersättare i styrelsen är Åke Fransson, Lotta Granander och Åsa Karlsson.

 


Socialdemokraterna i Götene lutar sig mot partiets normalstadgar. Några tillägg finns och de är redovisade på länken Styrelsen.