Åsa - nytt kommunalråd

1 september 2013 tillträdde Åsa Karlsson som ny ordförande i kommunstyrelsen. Hon efterträdde Kenth Selmosson som var det första socialdemokratiska kommunalrådet i Götene, en post han tillträdde efter valet 2010.. Åsa utsågs till S-kandidat till kommunalrådsposten vid årsmötet i januari 2014 inför mandatperioden 2015-18. Kommunfullmäktige i oktober 2014 valde sedan Åsa till kommunalråd kommande fyra år.

Vem är Åsa Karlsson? Hon är född 28 maj 1962, gift med Ove Karlsson, bor i Götene, är förskollärare. Hon började i SSU som 14-åring. Var med och startade SSU Scarensis på gymnasiet Katedralskolan 1979. Det blev ett uppehåll i SSU under studietiden i Borås. 

Hon gick med i S-Kvinnor 1983 och fick första politiska uppdraget 1986 som ersättare i fritidsnämnden. Nästa mandatperiod blev Åsa ordinarie ledamot i samma nämnd. 1992 gjordes politiska organisationen om och fritidsnämnden gick upp i Barn och Ungdomsnämnden och då bytte Åsa till socialnämnden där hon under de sista åren även ingick i socialnämndens au. 2006 vid omorgansiation inom politiken, blev det beredningsarbete. I fullmäktige har hon suttit från och till under sitt politiska liv.

Åsa valdes till ordförande i Lärarförbundet 2001 och dessförrinnan var hon vice ordförande sedan 1996. Åsa var vidare ersättare i representantskapet, det högst beslutande organet i avtalsfrågor och fackligt kongressombud på tre kongresser.

Politiska uppdrag idag? Åsa är framförallt ordförande (kommunalråd) i kommunstyrelsen och ledamot av kommunfullmäktige.

Intressen förutom politik? Hon gillar att resa, umgås med sina vänner i sygänget (prioriteras högt och ger näring), matlagning där hon gärna improviserar maträtterna samt bakning.

Åsa framhåller förstås också familjen där några syskonbarnbarn förgyller tillvaron. Hon har alltid bott i Götene - förutom åren hon studerade i Borås.

Du når Åsa på 0511-38 60 10 eller på e-post asa.karlsson@gotene.se.

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-28 12:46