Distrikt

Skaraborgs partidistrikt - Socialdemokraterna Skaraborg - omfattar 15 arbetarekommuner och har sin distriktsexpeditionen i Skövde, Rådmansgatan 26, 541 45 Skövde, 0500-484645, info@skaraborg.sap.se. Partidistriktet är en av sex distrikt, som ingår i Socialdemokraterna Väst-Sverige.

Distriktsuppdrag:

 • Ulrika Karlsson är facklig ledare i distriktet. 
 • Kerstin Karlsson är engagerad i distriktets seniorutskott.
 • Lars-Inge Bly är revisorsuppleant i distriktsstyrelsen.

 

Distriktskongressen

 • 16 april 2016 hölls distriktskongress i Mariestad. Valda ombud var Åsa Karlsson,Björn Cavalli-Björkma,
  Maritha Hellqvist, Samuel Lundell, Lars-Inge Bly, Conny Petersson.
 • 5 december 2015 hölls extrakongress i Skövde. Ombud var Åsa Karlsson, Ulrika Karlsson, Viktor Sundberg, Lars-Inge Bly, Ove Karlsson, Kjell-Åke Hansson, Conny Petersson, Göran Gustafsson.
 • 18 april 2015 Skövde. Ombud var Åsa Karlsson, Björn Cavalli Björkman, Ulrika Karlsson, Maritha Hellqvist, Viktor Sundberg, Lars Inge Bly, Conny Petersson och Ove Karlsson (ersatte Åke Fransson).
 • 29 mars 2014 - Parken Götene, Götene. Ombud var Åsa Karlsson, Margareta Herbertsson, Lars-Inge Bly, Björn Cavalli Björkman, Fredrik Larsson, Maritha Hellqvist, Åke Fransson, Kerstin Karlsson.
 • 13 april 2013 i Nossebro: Sju ombud (två återbud) från Götene - Åke Fransson, Lars-Inge Bly, Björn Cavalli Björkman, Åsa Karlsson, Kerstin Karlsson, Marita Hellqvist, Fredrik Larsson.
 • 14 april 2012 i Lidköping (tio platser): Åke Fransson, Kenth Selmosson, Linda Legendi, Åsa Karlsson, Marita Hellqvist, Christina Raud, Kjell-Åke Hansson, Björn Cavalli Björkman, Mats Larsson och Fredrik Larsson.
 • 9 april 2011 i Töreboda hade Götene nio ombud: Kenth Selmosson, Margareta Herbertsson, Lars-Inge Bly, Linda Legendi, Åke Fransson, Åsa Karlsson, Marita Hellqvist, Christina Raud och Björn Cavalli Björkman.


Partikongress

 • Kongress 38 hålls i Västerås 29-31 maj 2015. 11 ombud ska representera Skaraborg. Götenes kandidater utsågs 22 okt 2014: Åsa Karlsson, Ulrika Karlsson och Viktor Sundberg. Omröstning skedde under vintern och Viktor valdes till ett av ombuden. Tema för kongressen: "Framtidens jobb, framtidens folkrörelse".
 • Kongress nr 37 (3-7 april 2013) i Svenska Mässan, Göteborg: Conny Petersson och Ulrika Karlsson nominerades till ombud, men blev inte valda. 
 • Nominerade ombud vid extrakongressen 2011 i Stockholm (25-27 febr) var Kenth Selmosson och Linda Legendi, ingen av dem lyckades bli ordinarie ombud. 
 • Vid 36:e partikongressen i Älvsjö - Jobbkongressen 2009 - representerades Götene av två ombud (Kenth Selmosson och Anna Friberg). 
 • Vid extrakongressen 2007 i Stockholm fanns inga götenemedlemmar bland kongressombuden, däremot representerades Götene 2005 i Malmö av Linda Legendi (då Larsson).

 

Kyrkliga uppdrag: Christer Johansson, Kjell-Åke Hansson och Marita Hellqvist är tre av 35 ledamöter i Götene pastorats kyrkofullmäktige. Vi har inga representanter i stiftsfullmäktige eller kyrkomötet.

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-30 08:18