Historik

Kassabok från 1915
Erik Larsson, mångårig partimedarbetare och medlem, har sparat en kassabok från 1915-1920, troligen partiets andra kassabok. Se inledningssidan! Kolla medlemsregistret från 1914.

Götene Socialdemokratiska Arbetarekommun, idag i folkmun Socialdemokraterna Götene, kunde 3 sept 2011 fira 100 år på Carinas Kök & Bar i Hällekis. Bakom sig hade firandet 100 år och två dagar. Det är en lång tid och det finns förstås en intressant historia:

  • Arbetarekommunen bildades den 1 september 1911 efter förslag från riksdagsledamot E. Fransson. Vid besök i Götene talade han om det förestående riksdagsvalet och det fattades beslut om att bilda Götene socialdemokratiska arbetarekommun, Mötet avslutades med att utbringa ett leve för den nybildade arbetarekommunen.
  • Medlemsavgiften var till en början 50 öre per kvartal för helbetalande och 25 öre kvartalet för halvbetalande, kvinnor och lantarbetare.
  • Möte en gång i månaden med start sen kvällstid. Mötena hölls i regel efter klockan nio på kvällen, varför de kunde pågå till långt in på natten.
  • Mötena hölls i Godtemplarlokalen för logen Göta Framtid, bredvid dåvarande Hotell Göta. Den stående frågan var hur man skulle få fler medlemmar och därmed fler personer till mötena.
  • Man byggde snabbt upp ett system för agitation. Arbetarekommunens medlemmar delade upp områden geografiskt sig emellan så att alla delar hade personliga kontakter med arbetarekommunens folk.  
  • Vad var det egentliga skälet till att man startade en arbetarekommun? Man ville ha frihet och bröd! Att få vara med och förbättra samhället till ett samhälle  med demokrati och inflytande där ingen skulle behöva svälta. Sprida kunskap om det socialdemokratiska partiet som inte funnits så länge. 
  • En av de aktuella frågorna till en början var att arbetarekommunen arbetade för att en kooperativ affär skulle öppnas. 1916 var det verklighet och befolkningen fick ett alternativ, som kunde hjälpa göteneborna till bättre och billigare mat.
  • Arbetarekommunen levde ständigt med ansträngd ekonomi. När ekonomin var som sämst var det alltid någon som föreslog att man skulle anordna en fest. Nettot kunde bli hela 18 kronor, och då var man på grön kvist igen. 
  • 1919 engagerade man sig i mjölkpriset och krävde att priset på mjölk skulle sänkas från 41 öre litern till 35 öre litern.    
  • 1937 bildades en  kvinnoklubb.

Några ordföranden genom åren: Peter Legendi (nuvarande sedan 2009), Kenth Selmosson, Fredrik Larsson, Rune Borg, Christina Raud, Lars Redman, Sven Roth.

Åsa Karlsson är partiets femte heltidsarvoderade politiker sedan 1985. Lars Redman var oppositionsråd 1985-94, Christina Raud 1995-2005, Madélen Persson maj 2005 till februari 2007 och Kenth Selmosson fr.o.m. mars 2007 till 31 augusti 2013. 1 sept 2013 tillträdde Åsa Karlsson som kommunalråd.

Några axplock...

12 sept 2001 publicerade NLT ett reportage om Kerstin Karlsson, medlems sedan 1970 och som forskat kring arbetarekommunens 30 första år. Första medlemsmötet, 4 okt 1911, lockade tolv medlemmar och leddes av riksdagsledamot E Fransson, Stockholm. Till första styrelsen valdes snickaren J A Johansson, hyvlaren K G Johansson, gjutarna F Svenningsson och C Bergkvist samt handelsbiträdet i Karlges järnaffär - Johan Kron. Till första ordförande valdes C Bergkvist. Mötena hölls inledningsvis en gång i månaden. 1913 var ett svagt år, föreningen övervägde nedläggning. Men intresset vände och 1915 blev ett idérikt år. 1917 kom första kvinnliga medlemmen i Anna Karlsson, som följdes av Augusta Johansson och Astrid Holgersson. 1919 blev protesternas år, bl.a. chockhöjdes mjölken till 41 öre/litern. 12 dec 1920 blev sista mötet innan nedläggning! 1926 ombildades arbetarekommunen med Emil Aronsson, som ny ordförande. 1937 bildades en s-kvinnoklubb.

25 februari 1999 rapporterade SkLT om vilka götenepolitiker, som valts till olika poster inom VGR: Kerstin Karlsson, vice ordf partientnämnden, handikappkommittén, Åke Fransson, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Lars Redman, tingsrätten fastighetsmål, Kjell-Åke Hansson och Catharina Åkerblad, skattenämnden, Christina Raud, vice ordf, trafikbolaget.

25 mars 1992 publicerades ett refererat i NLT om årsmötet. 50 medlemmar kom till bruksgården i Årnäs. Ulla Olander, Skövde, representerade distriktet. Helmver Elvelind omvaldes som ordförande. Styrelsen i övrigt: Barbro Berg, Arne Björk, Lars Redman, Lennart Krantz, Christina Raud, Birgitta Björk, Lars Jonasson, Helgo Larsson, Kerstin Karlsson, Barbro Månsson, Kerstin Johansson och Hans Rensfeldt. Lars Redman visade bilder från Baltikum.