LO fyllde 50

Nedanstående historieskrivning är hämtad från året när LO-sektionen i Götene fyllde 50 år 1988!

Emil R. Aronsson bildade FCO och blev ordf. och Oscar Granath blev sekr. Kassör blev Edmund Vinberg. En kassör utan pengar, det går ju inte! Så Edmund föreslog att låna 25 kr. Influtande medel skall sättas in på kooperativa sparkassa. Netto på en bioföreställning blev 50 öre. Första kvartalet 1938 var det 193 helbetalande och 28 halvbetalendemedlemmar och kassabehållningen var 26:49 kr. Den 8 maj kom Folkets Hus-frågan upp. På nästa möte bordladesärendet.23/8 -38 upproande FCO - Fram för en arbetarseger vid höstens val och arbetarpressen in i arbetarhemmen.Man gav pengar till Finland och Norge genom insamling.

1942 togs frågan upp om att få Götene i högre dyrort. Götene Folkets Hus-förening har bildats och 50 kr. anslagits. På årsmötet den 31/3 1949 beslutades att inköpa 3 andelar i Götene FP.

1951 beslutades FCO att anordnar kurs i skyddsfrågor. Torsten Larsson var förslagsställare.1951 valdes ny ordf. Sven Härngren.

1952 var medlemsantalet 560 och i kassan var det 278 kr och 99 öre. Då endast 16 ombud kom till årsmötet diskuterades om det skallkal l as så nånga ombud när dom ändå inte kommer.

1956 Facklig bilskola, förslag från Lidköping.1963 upptogs samarbete nellan FCO inom länet.

1964 invaldes Erik Eriksson i styrelsen.

1965 invaldes Lennart Krantz i styrelsen och till ny ordf. valdes Erik Eriksson.

1970 valdes till ordf. Mauritz Rydqvist. Västsveriges FCO-distriktbörjade sitt arbete. Det blev annan organisation i FCO, lokaltkommittebildning och minst 4 möten på år. Det skulle bli en meraktiv orgariisation.Under 70-talet blev det industrinedläggningar. Då FCO gjorde uttalandeför fortsatt utveckling och tillkomst av alternativindustri. Företagshälsovård till alla tog FCO upp och förhandlade framtill start -77. Sjuk- och primärvård var andra områden samt skol- och sysselsättningsfrågor.

80-talet FCO bytte namn till LO-sektionen i Götene. Man skaffade expedition och öppethållande. En ny fana inköptes. så ser vi tillbaka på 50 år som gått. År av möda och bekymmer, men ändå med ljusglimtar över segrar som arbetarrörelsen vunnit. Semester, sjukersättning, ATP, kortare ärbetstider m.m. 

Ska nästa 50-årsperiod fyllas med samma expansion? Med vilja och a rbete kan så ske. Det hänger på vår tro på framtiden, glöden får aldrig slockna, fanan hållas högt och kampen går vidare.

LO-sektionsordföranden:

  • Emil R. Aronsson år 1937 - 48
  • Evert Ander år 48 - 51
  • Sven Härngren år 51 - 55
  • Ejnar Karlsson år 55 - 57
  • Petrus Sahlqvist år 57 - 65
  • Erik Eriksson år 65 - 70
  • Mauritz Rydqvist år 70 - 88
  • Barbro Månsson år 88 -